Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης μετά τις τελευταίες εκλογές αποτελείτε από τους

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ