Έπειτα από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 15-1-2023 στα γραφεία της Ένωσης Κρητών Σελίνου “Η ΕΛΥΡΟΣ”, το νέο Δ.Σ σε συνεδρίαση που έγινε στις 24/1/2023 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση

  • Πρόεδρος : ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ του Αντωνίου
  • Αντιπρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΑΚΗΣ
  • Γ. Γραμματέας και Υπεύθυνος Νεολαίας και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας : ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ του Ιωάννου
  • Ταμίας : ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ
  • Κοσμήτορας : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ
  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ
  • Ειδικός Γραμματέας : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΣΙΑ